WOULD YOU LIKE TO HANDLE CONFLICT BETTER?

A HOFFECH DDELIO Â GWRTHDARO YN WELL?

Friendly group workshops helping you to handle conflict better and build more positive relationships are being held near you in 2016.

An AVP workshop can help you to:

  • manage strong feelings such as anger and fear
  • deal more effectively with risk and danger
  • build good relationships with other people
  • communicate well in difficult situations
  • recognise the skills you already have and learn new ones
  • be true to yourself while respecting other people
  • understand why conflict happens

Cynhelir gweithdai cyfeillgar yn eich ardal chi ym 2016 – yn eich helpu i ddelio â gwrthdaro yn well ac adeiladu perthynas cadarnhaol ag eraillFeedback


‘I can’t fault it - it was truly inspirational.’ (Participant at York AVP workshop)

* ‘I wasn’t sure I could do it but I feel proud that I have finished the whole course and have also learnt some tools to help my future.’ (Workshop participant – HMP Parc, Bridgend)

*‘Roedd yn berffaith - yn hollol ysbrydoledig.’ 
(Mynychwr gweithdy AVP yn Efrog)

* ‘Doeddwn i ddim yn si┼Ár y medrwn i ei wneud, ond rwyf yn teimlo’n falch fy mod i wedi cwblhau’r holl gwrs ac wedi dysgu pethau a fydd yn help ymarferol imi yn y dyfodol’
(Mynychwr gweithdy - CEM Parc, Pen-y-bont ar Ogwr)
Share by: